Hendricus Jacobus ‘Hein’ Burgers

Hendricus JacobusHein’ Burgers

Huissen 1834 – 1899 Parijs

Schilder en lithograaf

opleiding
Burgers werd opgeleid aan de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam 1855-1856 en aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam, waar hij in 1864 afstudeerde.

Hein Burgers maakte voornamelijk genrevoorstellingen, portretten, stadsgezichten, landschappen (als genre) en duinlandschappen.

studiereizen
Hij maakte veel studiereizen naar Parijs en Brussel en zou zich uiteindelijk in 1873 voorgoed in Parijs vestigen.

Zijn voornaamste leermeesters waren Louis Royer en Jozef Israëls.

lidmaatschappen
Burgers was lid van vereniging Arti et Amicitiae te Amsterdam.

Parijs
Na een betrekkelijk succesvolle start in Nederland met werk dat sterke invloeden van Israëls vertoont, besloot Burgers – inmiddels getrouwd met de eerder gescheiden Wilhelmina Fleischhacker – in 1867 zijn geluk in Parijs te beproeven. Daar kreeg hij, mede dankzij contracten met Kunsthandel Goupil, voldoende voet aan de grond. Zijn werk begon allengs een meer Franse toets te vertonen. Zijn kleurenpalet werd lichter en zijn onderwerpen werden eleganter dan de sombere vissersinterieurs die in Holland opgang maakten.

Na een onderbreking van ruim twee jaar (1870-1873) vanwege de Frans-Duitse Oorlog, toen Burgers weer in Nederland verbleef, vestigde hij zich voorgoed in Frankrijk.

vicevoorzitter
In 1878 was hij vicevoorzitter bij de Wereldtentoonstelling in Parijs als jury voor de afdeling gravures.

onderscheidingen
Vanwege zijn verdiensten werd hij benoemd tot Ridder in het Legioen van Eer. In het volgende jaar viel hem opnieuw een onderscheiding ten deel: die van Ridder in de Huisorde van Ernst van Saksen.

naturalisatie
Toen in 1879 zijn vrouw overleed ging Hein Burgers op reis naar Normandië en Venetië. Door de troost en inspiratie die hij daar vond kreeg zijn werk nieuwe impulsen. Toch nam de vraag naar zijn werk af en om in aanmerking te kunnen komen voor een Franse overheidsfunctie liet hij zich in 1888 naturaliseren.

docentschap
Hij kreeg een benoeming als tekenleraar aan het Parijse Doofstommeninstituut en tevens aan de hogere normaalschool voor meisjes in Fontenay-aux-Roses, een voorstadje van Parijs. Beide functies gaven behalve een regulier jaarlijks inkomen ook recht op pensioen.

tweede huwelijk
In 1894 huwde Burgers voor de tweede maal, dit keer met de jonge Belgische weduwe Colette Heyman, die als kostuumnaaister aan de Parijse Opera was verbonden. Het paar maakte jaarlijks een vakantiereis naar Venetië, hetgeen resulteerde in tal van schilderijen in opvallende Mediterrane kleuren.

overlijden
Op de drempel van zijn pensioen overleed Hein Burgers in 1899, zijn weduwe in diepe rouw achterlatend. Van dit verlies herstelde zij niet meer.

Krankzinnig geworden werd Colette opgenomen in het gesticht van de Zwartzusters van de Heilige Filip Neri in haar geboorteplaats Sint-Niklaas, waar zij uiteindelijk in 1949 zou overlijden.

bron: wikipedia / rkd

Deceased before WW2Arti et AmicitiaeArtists in ParisKunstenaars in Amsterdam